Hyvää kesää – seuraava tapaaminen elokuussa!

Lintuvaaran koulun vanhempien seuraava tapaaminen 10.8 klo 17.30 Varalinnun ruokalassa. Syksyllä kausi alkaa uusien koululaisten koulureitin valvonnalla ja ohjaamisella ensimmäisenä koulupäivänä, buffan järjestämisellä todennäköisesti niin vanhempainiltaan19.8 kuin urheilupäiväänkin 12.9 (lauantaikoulupäivä) . Buffavastaavan tehtävä on edelleen auki, tervetuloa joukkoomme. VY:n toiminta on sitä, mitä me vanhemmat siitä teemme – tule rohkeasti mukaan!
Aurinkoista kesää kaikille!

Kevään viimeinen kotikirje

Vanhempainyhdistys piti kevään viimeisen tapaamisen 4.toukokuuta. Lukuvuosi on mennyt vauhdikkaasti ja paljon on ehditty tekemään. Kahvituksilla on kartutettu toimintavaroja, jumppapallojaja pelipaitoja hankittu opettajien toiveesta.Paula- rehtorin kyselytunnilla kuultiin Lintuvaaran koulun peruskorjaus- ja laajennusuutisia ja opittiin paljon uudesta opetussuunnitelmasta. Meille vanhemmille laaditut ryhmätyötehtävät oli hyvin valmisteltu ja koimme olevamme hyödyksi! Toukokuussa toteutuvat muutaman reippaan vanhemman toimesta ilmaiset Liikuntaa huvin vuoksi -tunnit koululla, jotka täyttyivät hienosti jo ennakkoilmoittautumisista. Lue lisää kotikirjeestä, jonka löydät täältä.

Uusi sähköpostiosoite

Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistyksen uusi sähköpostisoite on lintuvaaranvanhemmat(at)gmail.com  – otathan yhteyttä missä tahansa koulua tai vanhempien toimintaa koskevissa kysymyksissä!

Vastaathan nuorisotilakyselyyn Wilmassa!

Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistys on monen muun tahon tavoin jo pitkään ollut huolissaan siitä, ettei ”kotikylällämme” ole nuorisolle omia tiloja.

Helmikuun lopulla lähetämme lähikoulujen perheisiin Wilmojen kautta kyselyn asiaan liittyen. Kartoitamme lasten, nuorten ja perheiden käsityksiä ja toiveita lasten ja nuorten vapaa-ajankäytöstä. Saatujen palautteiden perusteella työstämme asiaa eteenpäin ja järjestämme kaikkien koulujen perheille mahdollisesti myöhemmin tänä vuonna asiaan liittyvän keskustelutilaisuuden. Keräämme faktoja ja taustatietoa MAALISKUUN 2015 LOPPUUN ASTI.

Kyselyn linkit saat Wilma-viestin kautta helmikuun lopulla.
Kiitos, kun jaatte ajatuksianne!

Seuraava kokous 2. maaliskuuta – tervetuloa!

Lintuvaaran vanhemmat kokoontuivat vuodenvaihteen jälkeen ensimmäisen kerran helmikuun alussa. Tapaamisen aihe oli kevään ohjelman suunnittelu: Rehtorin kyselytunnin valmistelu huhtikuulle sekä Liikuntaa huvin vuoksi – toiminnan pilottijakson järjestäminen huhti-toukokuussa koululla vanhempien toimesta. Kokouksessa myös viimeisteltiin Lintuvaaran alueen nuorisotilakysely, joka on koulun vanhempainyhdistyksen aloite. Seuraava kokous on Lintuvaaran koulun väistötila Varalinnussa maanantaina 2.3 klo 17.30 – tervetuloa!

Edellisen kokouksen muistio löytyy täältä.

Jouluiloa ja onnea vuoteen 2015!

Vanhempainyhdistyksen vuoden 2014 viimeinen kokous pidettiin 1.joulukuuta. Kevääksi suunniteltua Rehtorin kyselytuntia vietiin kokouksessa ideasta suunnitelmaksi. Käy lukemassa muistio täällä ja kerro meille mistä aiheesta – isosta tai pienestä koulun ja kodin yhteiseen arkeen liittyvästä –  sinä haluaisit rehtorin vanhemmille kertovan.

Vanhemmat kokoontuvat seuraavan kerran maanantaina 2.2.2015 klo 17.30 Koulun opettajainhuoneessa – tervetuloa mukaan! Siihen asti toivotamme rentoa joululomaa kaikille ja antoisaa vuotta 2015!