Tavoitteet

Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistys on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallitukseen syksyllä 1999. Vuosien saatossa toiminta on muuttunut aktiivisten vanhempien, koulun johdon ja koko koulumaailman muutosten mukana. Toiminnan tarkoitus on kuitenkin säilynyt samana:

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia
  • tuoda esille vanhempien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön ja vertaistuen foorumina.

Vanhempainyhdistyksen virallisen säännöt uusittiin alkuperäisten sääntöjen ja Vanhempainliiton suositusten pohjalta toukokuussa 2014.

Vuosittainen toimintasuunnitelma antaa perusraamit toiminnalle, mutta kulloinenkin hallitus ja aktiivit voivat ohjata toimintaa haluamaansa suuntaan tarpeiden ja tekijämäärien mukaan.Viralliset säännöt ja budjetti antavat reunaehdot toiminnalle.

Koulun vanhempien on hyvä muistaa, että toiminnan kehittämisen ja pyörittämisen kannalta on tärkeää, että uusia vanhempia saadaan vuosittain mukaan toimintaan. Lisäksi jäsenmaksuilla on suuri merkitys, jotta vanhempainyhdistyksen perustoiminta saadaan turvattua. Toiminta on kaikkien koulun vanhempien vastuulla.

Verkkosivut uusittiin syksyllä 2014 helpommin päivitettäviksi ja näiltä sivuilta löytyvät kokouspöytäkirjat toimintakaudesta 2007 alkaen.

Advertisement