Nuorisotilakyselyn tulokset 2015

Nuorisotilakysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2015 Lintuvaaran, Lintumetsän ja Lintulaakson koulun vanhempien ja oppilaiden parissa. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 137 vanhempaa ja 58 lasta. Suurin osa aikuisista (88% ) ei ollut huolissaan siitä missä lapset viettävät vapaa-aikaansa, kun taas 12% vastasi olevansa huolissaan. Aikuisista 95 % koki, että Lintuvaaraan kaivataan oma nuorisotila. Lapsista taas 67% koki nuorisotilan tarpeelliseksi. 46% lapsista myös arvioi käyvänsä nuorisotilassa kerran viikossa mikäli sellainen olisi, 21% sanoi käyvänsä 1-2 kertaa kuussa, kun taas 17% arvioi käyvänsä harvemmin. 16% vastaajista arvioi, ettei koskaan kävisi nuorisotilassa. Avovastauksista löytyi paljon arvokkaita ajatuksia. Nuorisotilakyselyn tulokset löytyvät VY:n nettisivuilta. Vanhempainyhdistys jakaa tulokset alueen kouluille sekä nuorisotoimelle, seurakunnalle ja liikuntatoimelle. Kiitos kyselyyn osallistuneille!

Tästä linkistä pääset tutustumaan nuorisotilakyselyn tuloksiin.

Advertisement