Vuosikokous kutsu

Tervetuloa Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistyksen vuosikokoukseen torstaina 29.9.2022 klo 18. Tilaisuus järjestetään koulun ruokalassa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.
9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
11. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin liitettäväksi kokouskutsuun.

Tervetuloa!

Tilaisuudessa on mukana myös koulun rehtori Birgit Paju, ja hän mm. kertoo koulun kuulumisia. Tilaisuudessa on mahdollista lunastaa yhdistyksen jäsenkortti, edut tarkistetaan kokoukseen mennessä ja päivitämme ne myös kotisivuille ja facebookiin.

Toimintaan kaivataan lisää vanhempia mukaan, lämpimästi tervetuloa, niin uudet kuin vanhat!

Advertisement