Vuosikokous ja luento 11.10 klo 18

Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistys järjestää keskiviikkona 11.10. tilaisuuden koulun ruokasalissa alkaen klo 18.00 yhdistyksen vuosikokouksella ja jatkuen klo 18.30 Mannerheimin lastensuojeluliiton asiantuntijan luennolla, joka käsittelee lasten median käyttöä ja mediakäyttäytymistä sekä opastaa vanhempia mediakasvattamisen saloihin. Tilaisuudessa on sen koko keston ajan yhdistyksen buffet, jossa suolaista ja makeaa purtavaa, kahvia ja teetä. Tuotto käytetään yhdistyksen ja koulun kanssa yhdessä sovittaviin kohteisiin.

”Lapset ja nuoret elävät ja kasvavat mediakulttuurissa, joka muodostuu lukemattomista mediasisällöistä, alustoista, välineistä ja ilmiöstä. Media ja sen merkitykset ovat lisääntyneet ihmisten arjessa. Myös kokemukset, vuorovaikutus ja oppiminen ovat muuntuneet entistä mediavälitteisemmiksi.

Mediakulttuuri on täynnä vaikuttimia, jotka osaltaan saavat median käyttäjiä ajattelemaan ja toimimaan tietyin tavoin. Media on osa todellisuutta, joka muotoilee ymmärrystä, näkökulmia ja todellisuudelle annettuja merkityksiä. Media vaikuttaa monin tavoin siihen, miten ja millaisia havaintoja maailmasta tehdään.

Mediakulttuuri tarjoaa kasvuun moninaisia aineksia, mutta vähäisesti suuntaviivoja siihen, millaiset valinnat ja taidot tukevat hyvinvointia, edistävät yhteiskunnallista osallisuutta ja kehittävät eettistä asennetta toisia kohtaan. Siksi tarvitaan mediakasvatusta, jolla tuetaan medialukutaitoa.”
(MLL)

Lämpimästi tervetuloa, niin uudet kuin vanhat aktiivit!

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.
9.Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelmaa kuluvaa toimintavuotta varten.
11. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
12. Käsitellään muut toimintakutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin liitettäväksi kokouskutsuun.

Advertisement

Uusi hallitus 2016-17

Vuosikokouksessa 22.9 vanha hallitus sai vastuuvapauden ja yhdistykselle valittiin uusi hallitus. Mukana on niin uusia kuin pitkään toiminnassa mukana olleita vanhempia. Uusi puheenjohtaja on keväästä saakka liikenneturvallisuusvastaavana toiminut Katri Turunen, varapuheenjohtajana jatkaa Kirsi Lehtonen ja taloudenhoitajana Ilona Hannikainen. Sihteeriksi valittiin Heidi Kalsola ja buffavastaavaksi Johanna Lindgren. Muita hallituksen jäseniä ovat Sigrit Toomla, Eeva Relander, Katjamaria Ruotsalainen, Johanna Gummerus, Pia Rantalahti ja Paula Toppila. Toiminnantarkastajina jatkavat Minna Arala ja varatoiminnantarkastajana Minna Närhilä. ”Vallanvaihtokokous” pidettiin 31.10 ja tulevista suunnitelmista kerromme tällä sivustolla jayhdistyksen fb-ryhmässä, mistä löydät myös iloisen hallitusjoukon kuvan! Muistathan että kaikki vanhemmat ovat tervetulleita yhdistyksen kokouksiin, joista myös ilmoitetaan yllä mainituilla foorumeilla.Tervetuloa!

Luentovieraana Laura Repo ja vuosikokous 22.9

Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistys järjestää torstaina 22.9 tilaisuuden koulun ruokasalissa alkaen klo 17.30 yhdistyksen vuosikokouksella ja jatkuen klo 18.15 Laura Revon luennolla, joka käsittelee kiusaamista ja sen ehkäisemistä. Tilaisuudessa on sen koko keston ajan yhdistyksen buffa, jossa suolaista ja makeaa purtavaa, kahvia ja teetä. Tuotto käytetään yhdistyksen ja koulun kanssa yhdessä sovittaviin kohteisiin.

”Rangaistukset eivät opeta lapselle mitään tärkeää. Sen sijaan lapsi tarvitsee apua syyllisyyden, häpeän ja turhautumisen käsittelemisessä. Jokaisella lapsella on tarve tulla hyväksytyksi ja tehdä oikein.” kirjoittaa Laura Repo kolumnissaan. Repo on kasvatustieteen tohtori Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsitteli kiusaamista ja sen ehkäisemistä varhaiskasvatuksessa.

Laura Revon esitys kestää noin 45 min, minkä jälkeen keskustelua noin 20 min.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.
9.Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelmaa kuluvaa toimintavuotta varten.
11. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
12. Käsitellään muut toimintakutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin liitettäväksi kokouskutsuun.

Tervetuloa mukaan molempiin tilaisuuksiin ja yhdistyksen toimintaan!

Aurinkoista kesää – suojatievalvonnalla aloitetaan elokuussa 16.8!

Vanhempainyhdistys kustansi suunnitellusti ykkösille ja kutosille toukokuussa Zodiak – Uuden tanssin keskukselta tanssiparkourpajan. Viime keväänä pajaan pääsivät osallistumaan kaikki muut luokat. Pajat olivat pidettyjä ja vetäjä Jukka Tarvaisen pedagogisia taitoja pidettiin korkeatasoisena. Entiseen tapaan yhdistys on myös hankkinut välituntivälineitä ja hymypatsaat kaikille luokille – kiitos Ilona Hannikainen, taloudenhoitajamme. Yhdistyksen hallituksen jäsen Katri Turunen oli mukana työryhmässä, joka laati Espoon kaupungille selvityksen Lintuvaaran vaaranpaikoista ja millaisia parannuksia niihin tulisi tehdä. Kiitos kyselyyn osallistuneille vanhemmille ja oppilaille!

Nyt VY jää kesälomalle ja aloittaa toimintansa jälleen koulujen alkaessa. Ensimmäinen tapaaminen pidetään ma 15.8 klo 17.30 koululla. Toiminta jatkuu suojatievalvonnalla ensimmäisinä kouluaamuina – ilmoittauduthan lintuvaaranvanhemmat@gmail.com jos haluat tulla mukaan, kaikkia tarvitaan.

Syyskuun 22.päivä klo 18.00 koululla järjestetään avoin tilaisuus kaikille vanhemmille ja opettajille, puhujavieraana kiusaamisesta väitellyt Laura Repo. Lisätiedot tällä sivulla loman jälkeen ja tapahtumainfo fb-ryhmässä – laita päivämäärä kalenteriin!

 

Lämmintä ja rentouttavaa kesää!

Liikenneturvallisuus Lintuvaarassa -keskustelu to 28.4 Lintulaakson koululla

Torstaina 28.4. klo 18-20 järjestetään Lintulaakson koululla keskustelutilaisuus, jossa käsitellään ongelmia Lintuvaaran koulujen lähialueiden liikennejärjestelyissä. Tilaisuudessa pyritään keskustelun ja ehdotusten keinoin parantamaan lasten koulumatkan turvallisuutta. Keskustelun myötä Espoon kaupungille luovutetaan ehdotus liikenneturvallisuuden parantamisesta alueella, jotta kaupunki voi ryhtyä tarvittaviin toimiin vaarallisten paikkojen parantamiseksi.

Alustava ohjelmarunko

Avaussanat ja tervetuloa: tilaisuuden tavoite ja kulku. Sarianne Tikkanen, Lintulaakson koulun vanhempainyhdistys

Mistä on turvallinen koulumatka tehty? Mirva Ilmoniemi, liikkumisen ohjauksen asiantuntija, Helsingin seudun liikenne

Lintuvaaran alueen koulujen vaaranpaikat: Boställsskolan vaaranpaikat, Maiju Hindsberg, Lintuvaaran koulun vaaranpaikat, Katri Turunen ja/tai Satu Nylund, Lintulaakson koulun vaaranpaikat, Sarianne Tikkanen, Liikenneturvan Vaaranpaikka.fi –kyselyn tuloksia Lintulaakson koululaisilta, Sarianne Tikkanen. Yhteenvetona luovutetaan lista Espoon kaupungin edustajille

Millä toimenpiteillä  koulumatkan turvallisuutta voidaan lisätä? Asiantuntijapuheenvuoro: Tuomo Saarinen, liikenneturvatutkija, Espoon kaupunki

Kommenttipuheenvuoro: Espoon kaupungin päättäjä/teknisen toimen virkamies (varmistettava vielä)

Vilkasta keskustelua ja yleisöpuheenvuoroja toivotaan!

Tilaisuuden järjestävät Lintulaakson koulun, Lintuvaaran koulun ja Boställskolanin vanhempainyhdistykset sekä Lintuvaaran omakotiyhdistys. Mukaan on kutsuttu asiantuntijoita ja päättäjiä sekä kuulemaan että puhumaan. Tervetuloa mukaan, nyt on aika ja mahdollisuus vaikuttaa Lintuvaaran liikenneturvallisuuteen!

Huhtikuun kokous 11.4 klo 17.30

Lintuvaaran koulun vanhemmat tapaavat koululla maanantaina 11.4 klo 17.30. Vanhempainyhdistys saa käyttää tapaamisissaan entisen sisääntuloaulan – joka on peruskorjauksen jälkeen nimetty Perinneaulaksi – keittiöpistettä. Tapaamisessa käsitellään mm. ykkösille ja kutosille järjestettävää tanssiparkourpajaa, viime keväänä suosittua Liikuntaa huvin vuoksi – iltojen sarjaa ja koulun avajaisjuhlaa 3.5. Oletko kiinnostunut vetämään hallitsemaasi liikkumislajia perheille keskiviikkoiltaisin huhti-toukokuussa? Otathan yhteyttä: lintuvaaranvanhemmat@gmail.com . Voit tuoda myös oman ajankohtaisen aiheesi tapaamiseen, yhdistys on sitä mitä me siitä teemme.

Aurinkoista kevättä ja tervetuloa tapaamiseen!

Vuosikokous to 8.10 klo 18.00 – tervetuloa!

Vanhempainyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään torstaina 8.10 klo 18.00 Varalinnun ruokalassa. Kokouksessa käsitellään menneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Kokouksessa valitaan uusi hallitus.  Vanhasta hallituksesta on jäämässä pois pitkään mukana olleita vanhempia lasten siirryttyä yläasteelle, joten toivomme uusia vanhempia mukaan myös hallitustoimintaan. Hallituksessa kukin jäsen on mukana omien mahdollisuuksiensa mukaan ja muutenkin jokainen hallitus toteuttaa yhdistyksen tavoitteita omista lähtökohdistaan. Kynnys tulla mukaan ja osallistua on matala ja toivotamme kaikki vanhemmat tervetulleiksi!

Tilaisuuden aluksi koulun koulukuraattori Minna Ojanen ja koulupsykologi Jenny Grönroos aloittavat tilaisuuden 8.10. klo 18 keskustelemalla aiheesta Miten vanhemmat voivat tukea lasta koulutyössä (30min). Sitten jatkamme vuosikokousasioilla. Kahvitarjoilua.

Ilmoittaudu tapahtumaan fb-tapahtumassa tästä linkistä.

Urheilupäivänä 12.9 Leppävaaran Stadikalle!

Lintuvaaran koulun lauantaikoulupäivää vietetään 12.9 klo 9-12 Leppävaaran stadikalla. Vanhempainyhdistys järjestää päivän ajaksi buffet-pöydän, josta vanhemmat ja opettajat sekä satunnaiset ohikulkijat voivat nauttia monenlaisia herkkuja. Tarjolla on niin suolaista kuin makeaa: pitsaa, hotdogeja, vohveleita, mokkapaloja ja muuta kahvin ja teen kera. Koululaiset pääsevät ostoksille koulupäivän päätyttyä kello kaksitoista – eli pikkurahaa mukaan! Lämpimästi tervetuloa viettämään yhteistä päivää – vanhemmat voivat myös toimia opettajien apuna eri urheilulajien toimitsijoina!

Vanhempien tapaaminen 31.8 klo 17.30 -tervetuloa uudet!

Lintuvaaran koulun vanhemmat tapaavat maanantaina koulun väistötilan eli Varalinnun opettajain huoneessa klo 17.30. Toivomme kovasti uusia vanhempia mukaan sillä nykyisestä hallituksesta jää useampi vanhempi pois lasten siirryttyä yläasteelle. Nyt on loistava hetki tutustua toimintaan, sillä teemme jälleen buffetin Urheilupäivänä la 12.9 Leppävaaran stadionilla. Mukaan voi tulla leipomalla, myyjäksi tai kahvia keittämällä. Tulossa on myös vuosikokous, jossa valitaan uusi hallitus. Vastuuhenkilöiden toimenkuvista on selkeät kuvaukset, otathan yhteyttä jos olet kiinnostunut ja ennen kaikkea: yhdistys on sitä mitä vanhemmat haluavat sen olevan!Tulevan lukuvuoden suunnitelmista keskustellaan myös tapaamisessa.  Otathan kaikissa asioissa yhteyttä: lintuvaaranvanhemmat(at)gmail.com – ja lämpimästi tervetuloa!

Syksyn ensimmäinen vanhempainilta 19.8 – käteistä mukaan!

Lintuvaaran koulun tämän syksyn ensimmäinen vanhempainilta järjestetään keskiviikkona 19.8. Klo 17.30 alkaen kokoontuvat 1.-3.luokat kotiluokissaan ja klo 18.00 alkaen on tarjolla Vanhempainyhdistyksen buffet, jolla kerätään varoja yhdistykselle. Kahvituksen yhteydessä on mahdollisuus maksaa jäsenmaksu käteisellä tämän lukuvuoden osalta. Klo 18.30 alkaa rehtorin vetämä yhteinen osuus Lintumetsän koulun salissa ja
klo 19.00 kokoontuvat 4.-6.luokat kotiluokissaan.Tervetuloa!

Voit liittyä tapahtumaan yhdistyksen suljetussa fb-ryhmässä täällä.